Administarcja Publiczna

Idealne rozwiązanie zgodne z przepisami rządowymi

BIURO DORADCZE OBYWATELI

ViDSigner umożliwia obywatelom ręczne podpisywanie tabletu w dowolnym Citizens Advice Bureau, dokładnie w taki sam sposób, w jaki robią to na papierze, bez potrzeby wcześniejszej wiedzy lub posiadania jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego. ViDSigner jest również kompatybilny z innymi metodami podpisywania, takimi jak identyfikatory i co najważniejsze, jest w stanie generować dokumenty elektroniczne podpisane bezpośrednio przez obywatela.

WYZWANIE SYSTEMU PAPIERNEGO

Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed urzędami administracji publicznej jest sposób uzyskania w 100% elektronicznego i elektronicznie zarchiwizowanego systemu. Obecne procedury twarzą w twarz (które są oczywiście bardziej powszechne i będą kontynuowane przez następne dwa lata) mogą zostać dostosowane do całkowicie elektronicznych.

Mobilność

Wyjście bez elektroniki poza Biura Porad Obywatelskich lub biura usług publicznych to wielkie wyzwanie, które polega na połączeniu prostoty urządzeń mobilnych z bezpieczeństwem oferowanym przez usługę ViDSigner. 
ViDSigner jest obecnie używany w usługach takich jak kontrole administracyjne, usługi socjalne i poczta.