Podpis Biometryczny

Bezpieczeństwo kryptografii i biometrii w połączeniu z prostotą odręcznego podpisu

PODPIS BIOMETRYCZNY

ViDSigner zbiera informacje biometryczne z urządzenia (prędkość, nachylenie, ciśnienie,…) i koduje je zgodnie z  normą ISO / IEC 19794-7  . Gwarantuje to przyszłą pełną wiarygodność, niezależnie od ewolucji technologicznej.
ViDSigner posiada również narzędzie do analizy sądowej do analizy i porównywania podpisów biometrycznych w celu ułatwienia zadania eksperta w kaligrafii.

URZĄDZENIA DO PODPISU

Użyte urządzenia muszą spełniać obowiązkowe wymagania dotyczące przechwytywania niezbędnych elementów biometrycznych . Jednak nie wszystkie urządzenia dostarczają informacji o ciśnieniu, co jest niezbędne w wiarygodnej wycenie kaligraficznej. 
W ViDSigner zobowiązaliśmy się do używania wyłącznie tabletów z rysikiem, z możliwością rejestrowania ciśnienia i pełnego czytania dokumentu .

» Zobacz listę kompatybilnych urządzeń