KRYPTOGRAFIA

ViDSigner szyfruje dane biometryczne i osadza je w dokumencie za pomocą klucza publicznego, którego odpowiednik (klucz prywatny) jest przechowywany w biurze notariusza. Ponadto, aby zagwarantować integralność dokumentu do elektronicznego podpisywania dokumentu wykorzystywany jest znacznik czasu oraz jednorazowy certyfikat cyfrowy.
Rezultatem końcowym jest plik PDF podpisany zgodnie ze standardem podpisu długowiecznego Acrobat   (LT), co zapewnia jego ważność w czasie.

Czy wiedziałeś…?

Złożenie kluczy w kancelarii notarialnej gwarantuje, że te poufne informacje mogą zostać odszyfrowane tylko na wniosek sądu. Przyszły dostęp do tych kluczy jest również gwarantowany przez protokół notarialny.

WARTOŚĆ DODANA

ViDSigner  to nie tylko produkt, który jest po prostu instalowany w domach klientów. Zamiast tego  ViDSigner jest usługą,  która oznacza, że  oprócz uproszczenia procesu integracji  i  absolutnej skalowalności , pozwala nam,  jako rzetelnym dostawcom usług, zagwarantować, że proces został wykonany doskonale i że podpisany dokument jest dokładnie tym, który podpisujący widział.