Łodzie i jachty

W roku 2009, widząc olbrzymi potencjał polskiego przemysłu jachtowego rozpoczęliśmy tworzenie największego programu promocji i sprzedaży produktów polskich stoczni jachtowych. Jako zaplecze formalne, pomagające w bardziej efektywnym prowadzeniu programów promocji w 2010 roku został utworzony Klaster Polskie Jachty.

Nasz wielojęzyczny i największy w swoim rodzaju katalog www polskiego przemysłu jachtowego pozwala na przegląd ponad 200 modeli łodzi i jachtów.  Dodatkowym elementem wsparcia jest uruchomienie kanałów sprzedaży komponentów łodzi i jachtów w Polsce i za granicą.

Działania te pozwoliły na organizację jedynego w swoim rodzaju programu promocji polskiego sektora jachtowego w ramach, którego zrealizowano:

– udział w targach Salon Náutico de Barcelona w latach 2009, 2010, 2011, 2012. Razem dało to możliwość promocji na rynku iberyjskim 30 dotychczas nieznanych tutaj modeli łodzi. Jako szczególny sukces należy podkreślić targi w 2010 i w 2011 gdzie na  400m² stoiska zaprezentowano po kilkanaście modeli łodzi j jachtów podczas każdej z edycji. Targi były organizowane we współpracy z WPHI Polskiej Ambasady w Madrycie.

– udział w targach Nauticampo 2010 i 2011 w Lizbonie przy współpracy w WPHI Ambasady Polskiej w Lizbonie. W roku 2011 na ponad 400m² zaprezentowano kilkanaście modeli łodzi i jachtów nowych na tym rynku.

– udział w targach na Mallorce w 2010 roku gdzie na ponad 100m² zaprezentowano 6 modeli łodzi i jachtów.

– udział w targach w la Rochelle we Francji w 2011 roku prezentując 10 modeli łodzi i jachtów na lądzie i na wodzie

– podczas targów w Boot Dusseldorf 2013 organizacja dwóch stoisk o łącznej powierzchni  ponad 600m² finansowanych przez PAIZ w ramach programu promocji Polski Wschodniej. Wystawiono 16 modeli łodzi i jachtów.

W ramach współpracy z Urzędem Marszłakowskim w Białymstoku prowadziliśmy już trzykrotnie Forum Inwestycyjne w Augustowie, dzięki któremu ponad 50 reporterów prasy specjalistycznej i dealerów mogli przetestować łodzie i jachty produkowane w tym rejonie Polski.

Nasza działalność wygenerowała ponad 200 artykułów i publikacji w prasie międzynarodowej o polskim przemyśle jachtowym.

W ramach projektu 6.5 finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki wzięliśmy udział i  zeralizowaliśmu następujące imprezy:

Więcej informacji na info@icmpoland.com